Problemer med vandafledning

Hvis du har problemer med at komme af med vand i et privat vandløb, skal du forsøge at løse problemerne med dine naboer, inden du kontakter kommunen
Eng

Du har altid pligt til at modtage vand fra højere liggende arealer. Du har derfor også pligt til at vedligeholde dine vandløb, rørlægninger og dræn.

Her kan du læse mere om vedligeholdelse af vandløb.

Hvis du er lodsejer og ønsker at benytte et vandløb eller dræn på lavere liggende arealer, skal du søge om tilladelse ved kommunen.

Her kan du læse mere om hvad der kræver tilladelse og om medbenyttelse af vandløb og dræn .

Problemer med vandafledning

Manglende vedligeholdelse af vandløb og dræn kan give problemer med at komme af med vand fra højere liggende ejendomme.

Hvis du har problemer med at komme af med vand fra vandløb, skal du prøve at løse problemet med din nabo, inden du kontakter os.

Hvis det ikke kan lykkes jer at finde en løsning, kan du kontakte os. I skal dog som hovedregel prøve at løse problemet selv.

Du skal være opmærksom på, at det sjældent gavner dit forhold til din nabo at inddrage kommunen.

Hvis du ønsker at klage over din nabo, skal du sende følgende ind til os:

  • Stedet med kortbilag
  • Problemet
  • Varigheden
  • De forsøg der er gjort på at løse problemet
  • De berørte parter
  • Andre relevante oplysninger om sagen

Vi vil herefter undersøge sagen og kontakte de berørte lodsejere. Hvis det er nødvendigt, starter vi en vandløbssag.

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift