Søg om vandløb mm.

Her kan du se, hvad en ansøgning skal indeholde, hvis du ønsker at ændre på et vandløb, dræn, kanal og grøft
Ansøgningsskema

Du skal sende en ansøgning til os, hvis du ønsker at ændre på vandløb, grøfter, dræn og kanaler.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Formål og begrundelse for projektet
 • En beskrivelse af projektet
 • Kort over hvor projektet ønskes udført. Skitse over hvordan det skal se ud
 • Oversigt over de ejendomme, der bliver berørt af projektet
 • En liste med de ejere og evt. brugere der ønskes inddraget i projektet
 • Overslag over udgifter og en beskrivelse af hvem der betaler udgifterne
 • En tidsplan for projektet

Du kan enten selv lave et dokument med en ansøgning eller bruge denne skabelon.

Her finder du skema til anmeldelse af VVM (Vurdering af Virkning på Miljø) VVM-anmeldeskema.

Ansøgningen skal sendes til [email protected] eller 

Hedensted Kommune, Vand og Natur
Stationsparken 1
7160 Tørring

Ansøger er ansvarlig for:

 • Udarbejde ansøgning
 • Udarbejde VVM-anmeldelser for reguleringsprojekter (ved tvivl kontakt kommunen)
 • Udlevere oplysninger, som er relevante for projektet
 • Indhentning af nødvendige godkendelser efter andre love
 • Indberette til Kommunen hvornår projektet startes og afsluttes

Her kan du læse mere om hvilke projekter der kræver tilladelse.

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift