Hvad kræver tilladelse

Alle ændringer i private og kommunale vandløb kræver en tilladelse.
Gravemaskine ved vandløb

Hvis du gerne vil ændre et vandløb, skal du sende en ansøgning til Hedensted Kommune.

Ændringer i vandløb kræver en tilladelse. Men det kræver også en tilladelse at ændre på grøfter, kanaler, dræn og søer.

Du skal have en tilladelse fra kommunen, hvis du ønsker at:

 • Medbenyttelse af åbne og lukkede vandløb og dræn
 • Rørlægge et åbent vandløb
 • Ændre åbne vandløb
 • Åbne rørlagte vandløb
 • Ændre diameter eller placering af rør
 • Lave nye vandløb
 • Lave eller ændre broer og overkørsler
 • Lave eller ændre udpumpningsanlæg
 • Indpumpe vand fra vandløb til vandingsanlæg
 • Lave vandingssteder til kreaturer
 • Lave opstemningsanlæg
 • Fastsætte flodemål
 • Sænke vandstanden i en sø

Her kan du se hvad ansøgningen skal indeholde.