Ejendomme tilsluttet offentlig kloak

Her finder du oplysninger om husspildevand for ejendomme, der er tilsluttet offentlig kloak.

Du kan se hvilke områder i Kommunen, der er tilsluttet offentlig kloak i Spildevandsplanen.

Kloakforsyningen

Er din husstand tilsluttet offentlig kloak, er du automatisk medlem af Hedensted Spildevand A/S.

Hedensted spildevand A/S vedligeholder den fælles del af ledningsnettet og sørger for, at renseanlæggene renser spildevandet efter de gældende regler.

Du betaler et beløb for at være medlem af Hedensted spildevand A/S. Reglerne for betaling kan du læse på hjemmesiden for Hedensted Spildevand A/S.

Du skal selv vedligeholde den del af kloakken, der er på din grund. 

Ny kloakering

En række ejendomme i det åbne land skal tilsluttes offentlig kloak. Her kan du se hvilke ejendomme, der skal kloakeres.

Du kan se taksten for at blive sluttet til det offentlige kloaksystem på Hedensted spildevands hjemmeside.

Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen.

Separat kloakering

I visse områder bliver regnvand og spildevand ledt til samme ledning, dette kaldes fælleskloak. Bor du i et fælleskloakeret område, skal du have adskilt regn- og spildevand på din egen grund, når den fælles del af kloaknettet lægges om. Arbejdet på din egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester, og du skal selv dække udgifterne.

På hjemmesiden for Hedensted Spildevand A/S kan du se planlagte projekter.

Kontakt

Spildevand

Tlf.: 79755626

Send e-mail til Spildevand