Ny eller ændret virksomhed

Når du vil starte ny virksomhed eller ændre en eksisterende, skal du være opmærksom på, at der kan være en række tilladelser, du skal søge om.
VirkDK

Din virksomhed skal som udgangspunkt registreres i CVR (Det centrale virksomhedsregister).

Du kan med fordel kontakte kommunen for at høre, om der kan være særlige krav til din type virksomhed.

  • Er der særlige beliggenhedskrav til en virksomhed som din?
  • Kræves der miljøgodkendelse?
  • Er der en bekendtgørelse for din branche?

Virksomheder som anses som særligt forurenende kaldes for listevirksomheder. De skal have en miljøgodkendelse for at producere. Du kan søge digitalt om miljøgodkendelse af listevirksomhed på Byg & Miljø.

Vær opmærksom på, at sagsbehandlingen kan være omfattende. For at lette processen bør din ansøgning være så grundig og gennemarbejdet som muligt.

Hvis din virksomhed er godkendelsespligtig, må du ikke påbegynde bygge- og anlægsarbejde, før du har fået tilladelse til det – både efter bygge- og miljølovgivningen.

Hvis du allerede har en virksomhed og påtænker udvidelse, skal du være opmærksom på, at dette kan betyde, at den bliver godkendelsespligtig.

Hvis du er i tvivl, kan du henvende dig til Kommunen, så vi kan vejlede dig.