Mindre dyrehold (erhvervsmæssigt)

Husdyrbrug med tilhørende erhvervsmæssigt dyrehold, hvor produktionsarealet er mindre end 100 m² skal anmeldes til kommunen. Du kan læse mere om reglerne på denne side.
Ko på en mark

Udvidelse og ændring af mindre dyrehold

  • Mindre dyrehold, hvor produktionsarealet i stalden er mindre end 100 m²
  • Besætninger af heste/ammekvæg/geder/får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er mindre end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning)
  • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er mindre end 200 m²

Produktionsareal er den del af stalden, hvor dyrene opholder sig og afsætter gødning.

Er du omfattet af ovenstående mht. produktionsareal og sammensætning af dyrehold, og ønsker du at lave en udvidelse eller ændre fastplacerede stalde, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg, skal det anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal blandt andet indeholde dyretype, produktionsareal, staldsystem, bygge- og konstruktionstegninger, gødningsopbevaringsanlæg, ensilageopbevaringsanlæg.

Kontakt kommunen for mere information.

Se grænserne for erhvervsmæssigt dyrehold på siden om Hobbydyrehold

Brugerbetaling og tilsyn

Kommunen opkræver ikke brugerbetaling for behandling af anmeldelser om erhvervsmæssigt dyrehold.

Kommunen fører tilsyn med opbevaring af fast husdyrgødning hos mindre dyrehold (erhvervsmæssigt). Desuden kan kommunen føre tilsyn i forbindelse med klager over dyreholdet, eksempelvis klager over lugt, fluer m.m.

Tilsyn er omfattet af brugerbetaling (ved klagetilsyn kun brugerbetaling, hvis klagen er berettiget).

Hvis du er i tvivl, så kontakt kommunen.