Milepæle for matematikudvikling i 4.-6. klasse

Børn i klasselokale

Fælles forenklede mål 4. - 6. kl. 

Der skal arbejdes med områderne “Matematiske kompetencer”, “Tal og algebra”, “Geometri og måling” og “Statistik og sandsynlighed” i 4.-6. klasse.

Der er fokus på, at barnet kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik og kan uddrage relevante oplysninger i enkle matematikholdige tekster. Det betyder, at barnet kan finde og fastholde oplysninger i en tekst og bruge dem til løsning af den matematiske problemstilling - eller selv skabe sig overblik i en simpel situation og opsøge den information, der skal bruges til at løse en matematisk problemstilling.

Der er fokus på, at barnet kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger. Det betyder, at både hele positive og negative tal, brøker og decimaltal er i fokus, og at barnet kan regne ved at bruge hovedet og en lommeregner - de skal bygge deres talbehandling indenfor de fire regningsarter på forståelse og ikke på en bestemt måde at regne på. Det betyder, at barnet kan løse enkle hverdagsproblemer og opstille simple regneudtryk.

Der er fokus på, at barnet kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål. Det betyder, at barnet kan beregne bl.a. omkreds og areal (og rumfang) og arbejde i koordinatsystemet. Det betyder, at barnet kender forskellige egenskaber ved plane og rumlige figurer.

Der er fokus på, at barnet kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder. Det betyder, at barnet skal kunne tolke andres undersøgelser og formidle sine egne statistiske undersøgelser. Det betyder, at barnet kan beskrive og beregne sandsynligheder ud fra data ved brug af frekvens.

Du kan få sat lidt flere ord på på “Milepæle for udvikling af kompetencer 4.-6. klasse” her

Hvem kan kontaktes, hvis du har spørgsmål til dit barns faglige udvikling?

Hvis du har spørgsmål til dit barns udvikling af matematiske kompetencer, er det en god idé at tale med barnets lærer og evt. skolens matematikvejleder om den faglige udvikling.

På alle skoler i Hedensted kommune er der faste rådgivningsfora, hvor Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) deltager. I et sådant rådgivningsforum vil I og lærerne kunne søge yderligere vejledning, samtidig med at I laver fremtidige aftaler.