SFO

Indmeldelse og udmeldelse af SFO foretages via selvbetjening.
Skolebørn i skolegård

Følgende SFO-moduler kan vælges:

  • Heldagsplads (SFO før og efter skoletid)
  • Eftermiddagsplads (SFO efter skoletid)
  • Morgenplads (SFO før skoletid)
  • 2-dags-modul, tilbydes også elever på 5. klassetrin

For de børn der har en morgenplads, et 2-dags-modul eller som ikke er tilmeldt SFO, skal ugemoduler i ferier tilkøbes.