SFO

Indmeldelse og udmeldelse af SFO foretages via selvbetjening.
Skolebørn i skolegård

Der kan vælges pasning i SFO med følgende moduler:

  • Heldagsplads (pasning før og efter skoletid)
  • Eftermiddagsplads (pasning efter skoletid)
  • Morgenplads (pasning før skoletid)
  • 2-dags-modul, tilbydes også elever på 5. klassetrin

Dertil er der også mulighed for at tilkøbe ugemoduler i ferier, for de børn der kun har en morgenplads, et 2-dags-modul eller som ikke er tilmeldt SFO.

Pasningstilbuddet gælder hovedsagligt for aldersgruppen fra 0. klasse til og med 4. klasse.