SFO

Indmeldelse og udmeldelse af SFO foretages via den digitale pladsanvisning. Klik på den grønne boks her øverst i højre hjørne.
Skolebørn i skolegård

Der tilbydes normalt pasning i SFO til elever på 0.-4. klassetrin.

Følgende SFO-moduler kan vælges:

  • Heldagsplads (SFO før og efter skoletid)
  • Eftermiddagsplads (SFO efter skoletid)
  • Morgenplads (SFO før skoletid) 
  • 2-dags-modul, (2 morgener eller 2 eftermiddage). Dette modul tilbydes også til elever på 5. klassetrin.

Pasning i skoleferier
For de børn der har en morgenplads, et 2-dagsmodul eller som ikke er tilmeldt SFO, skal ugemoduler i ferier tilkøbes. Dette sker via skemaerne i boksen i højre side.
For de børn, der har heldagsplads (kombineret modul) eller eftermiddagsplads (deltidsplads) er der mulighed for pasning i skoleferier uden ekstra tilkøb af feriemodul. 

Hvis du har brug for at komme i kontakt til os vedr. SFO, så kan du sende os en mail eller ringe på 79 75 55 10.

Læs om Oplysningspligt for Læring i Skolen og hvordan vi behandler dine data.