Politik for matematik

pige i hinkerude

Det eneste, der kommer af sig selv, er lommeuld - matematikkens sprog kommer ikke af sig selv. “Tal og algebra”, “geometri og måling”, “statistik og sandsynlighed” kommer heller ikke af sig selv.

Vi ved idag, at en god talforståelse er en af forudsætningerne for at udvikle gode kompetencer i matematik. Vi ved også, at voksne spiller en aktiv rolle i børns udvikling af de matematiske ord og begreber.

Udvikling af de matematiske kompetencer sker i et samarbejde mellem de voksne og barnet.

Denne handleplan viser milepæle i børn og unges udvikling af matematikkompetencer og giver samtidig inspiration og anbefalinger til at støtte denne.

Besluttet i Udvalget for Læring januar 2017