Evalueringsplan

Samlet oversigt over elevevaluering gældende fra skoleåret 2022-23
Lærer i undervisningssituation

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Det betyder at mindst 80% af eleverne skal være så gode til at matematik at de placerer sig i gruppe 1,2,3 eller 4 i de nationale test for matematik.

Ligeledes skal andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test reduceres år for år.

Evaluering er en del af den professionelle lærers arbejde og foregår løbende. Den løbende
evaluering af elevens udbytte består af både interne og eksterne evalueringer. Evalueringen
skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlægning og
tilrettelæggelse af undervisningen, samt for underretning af forældrene om elevens udbytte
af undervisningen.

I oversigten fremgår de obligatoriske evalueringer, der skal tages af skolen, og det enkelte
barns faglige udvikling kan følges i meddelelsesbogen på MinUddannelse.

 

Den nye nationale færdighedstest består af udvalgte opgaver fra den opgavebank, som blev
udviklet til de tidligere nationale test. Den nye nationale færdighedstest er derfor ikke
kvalitetssikret pt, men bliver det inden 2026/27.

 

 

Elev-evaluering
 

Årgang

Efterår

Forår

Årligt

0. kl.

 

 

Meddelelsesbog

1. kl.

 

 

Meddelelsesbog

2. kl.

National Færdighedstest 

 

Meddelelsesbog

3. kl.

 

 

Meddelelsesbog

4. kl.

 National Færdighedstest 

 

Meddelelsesbog

5. kl.

 

 

Meddelelsesbog

6. kl.

 National Færdighedstest 

 

Meddelelsesbog

7. kl.

National Færdighedstest 

 

Meddelelsesbog

8. kl.

 National Færdighedstest 

 

Meddelelsesbog

9. kl.

 

Folkeskolens Afgangsprøve

Meddelelsesbog

 

Udover de nævnte obligatoriske evalueringer har mange skoler en lokal evalueringsplan med yderligere evalueringer.