Specialklasser for elever med særlige behov

Som forælder skal du altid henvende dig til lederen på dit barns skole vedr. skoleplacering. Hvis du er tilflytter til Hedensted Kommune, skal du henvende dig til skolelederen i det distrikt, du skal bo i. Dette gælder også, hvis dit barn evt. skal have et specialtilbud.

Vi har i Hedensted Kommune flere skoler med specialklasser for elever med særlige behov. Specialklassetilbuddene fordeler sig på følgende matrikler:

  • Løsning Skole (Løsning Specialklasse)
  • Rask Mølle Skole (Rask Mølle Specialklasse)
  • Barrit Skole (Barrit Specialklasse)
  • Stjernevejskolen (Centerklasse)
  • Ungdomsskolen i Hedensted (Heltidsundervisningen)
  • Støberiet (Tilbud under Ungeenheden)

Et barn skal være visiteret til specialtilbud, for at kunne blive indmeldt i tilbuddene.

Vi visiterer også børn til tilbud i andre nærliggende tilbud udenfor kommunegrænsen, i de tilfælde at vi ikke har plads i egne tilbud - eller hvis vi ikke kan matche barnets behov i egne tilbud.