Dansk som andetsprog

Modersmålsundervisning for elever med baggrund i et EU/EØS land eller Færøerne og Grønland
jordklode

I overensstemmelse med bekendtgørelsen om modersmålsundervisning tilbyder Hedensted Kommune modersmålsundervisning til elever med mindst en herboende forælder, der er statsborger i et andet EU- eller EØS land samt Færøerne eller Grønland.

Modersmålsundervisning er frivillig og foregår uden for almindelig skoletid og på så vidt muligt aldersinddelte hold. Den gives til elever fra 0.-9.klassetrin.
Modersmålsundervisning etableres, når der er tilmeldt minimum 12 elever til undervisningen i samme sprog, og hvis der kan tilbydes en kvalificeret lærer.

For mere information kontakt [email protected] og I vil modtage tilmeldingsskema.

Fristen for ansøgning til modersmålsundervisning er 1. maj for kommende skoleår