Bofællesskabet Rugmarken

Rugmarken er Hedensted Kommunes nyeste bofællesskab med fokus på at skabe en spændende ungdomskultur for borgerne og rammer for et godt, selvstændigt liv.
Hovedindgang Bofællesskabet Rugmarken

Bofællesskabet Rugmarken.

Rugmarken er Hedensted Kommunes nyeste bofællesskab beliggende i Hedensted By.

De første borgere flyttede ind på Rugmarken 24. juni 2016. Botilbuddet huser 14 borgere i alderen 24 til 37 år med en overordnet problematik i form af kognitive funktionsnedsættelser/psykisk udviklingshæmning i middel til svær grad.

Der er etableret 3 skærmede pladser til borgere med autisme af væsentlig grad.

I bofællesskabet tilstræbes, at borgerne er så selvhjulpne som muligt, og at de har et liv og en livskvalitet, der svarer til det deres realistiske og realiserbare ønsker og drømme for eget liv.

Borgerne får hjælp og støtte til at etablere og bevare netværk, at have et beskæftigelsestilbud uden for botilbuddet og at kunne dyrke deres fritidsinteresser i og uden for botilbuddet. Der er fokus på at skabe en spændende ungdomskultur for borgerne og rammer for et godt selvstændigt liv.

Rugmarken har en ernæringsassistent ansat, som sammen med borgerne og øvrige medarbejdere sætter fokus på et godt og nærende aftensmåltid, som man kan vælge at spise i sin lejlighed eller i fællesskab med de andre borgere på Rugmarken. Borgerne skal som udgangspunkt selv sørge for morgenmad og frokost.