Agenda 21 strategi

Her kan du læse Agenda 21 strategi 2016-2020
Grøn mark

Med denne lokale Agenda 21-strategi tænker vi energi- og miljøområdet sammen med vores øvrige plan- og vækststrategier.

På den måde vil vi bidrage til bæredygtig vækst og velfærd til glæde og gavn for både os og de kommende generationer. Vi fokuserer på det nære samfund og relationer, samtidig med at vi tager medansvar for den globale udvikling.

Se Agenda 21 strategi 2016-2020

Se Plan- og Agenda 21 strategien 2011

Se referat fra Dialogmøde den 15. juni 2016 og slides fra mødet.

Landsbyhøjskolen - slides fra Søren Hermansen