Miljøvurdering

Hvornår skal der laves en miljøvurdering
Stor virksomhed

Er der mulighed for, at dit projekt kan påvirke miljøet væsentligt?
Inden kommunen træffer afgørelse om noget, der kan påvirke miljøet væsentligt, skal der gennemføres en miljøvurdering.

I miljøvurdering undersøges miljøpåvirkninger ud fra et bredt miljøbegreb. Udover risiko for forurening indgår blandt andet emner som natur, landskab, kulturarv, klima, risiko, sundhed og økonomi.

Miljøvurdering skal bidrage til, at der træffes bedre beslutninger. Miljøvurdering kan medføre, at der i planer eller tilladelser indgår tiltag, som kan mindske eller hindre negativ miljøpåvirkning.

Der skal foretages offentlig høring af en miljøvurdering, inden myndighedens endelige afgørelse.

Kommunen er myndighed for de fleste planer og tilladelser, du skal have for at gennemføre et projekt. Når staten skal give tilladelse til et projekt, er staten også myndighed for miljøvurderingen. I så fald skal kommunen sende din ansøgning eller anmeldelse videre til Miljøministeriet.

Miljøvurdering kan tage tid, men kan være et krav, for at et projekt kan gennemføres.

Kræver projektet miljøvurdering

Hvis du ikke er sikker på, om dit projekt vil kræve en miljøvurdering, er det en rigtig god idé at kontakte din kommune for at få vejledning i god tid.

Erhvervsprojekter – skriv til erhvervskontakten Morten Christensen med overskriften ”Skal projektet miljøvurderes?”

Private projekter – skriv til [email protected] med overskriften ”Skal projektet miljøvurderes?”