Bosætningsstrategi

Hedensted Kommunes bosætningsstrategi – Bosætning i balance – sætter retningen for den fremtidige bosætning i Hedensted Kommune.
Bosætningshjulet

Bosætningsstrategien – Bosætning i balance – præsenterer Kommunalbestyrelsens vision for den fremtidige bosætning i Hedensted Kommune, på den lange bane.

Den præsenterer også principperne for, hvordan der skal arbejdes strategisk med bosætning, samt hvilke målgrupper der i særlig grad skal arbejdes med at tiltrække og fastholde.

Af bosætningsstrategiens hovedelementer kan nævnes:

  • Kommunalbestyrelsens vision for bosætning, der særligt bygge på de to sigtepunkter, forpligtende fællesskaber og vækst i balance, fra Kommunalbestyrelsens strategi Sammen om Hedenstederne.
  • Hedensted Kommunes bosætningshjul, der viser det særlige DNA og de bosætningskvaliteter Hedensted Kommune står på, samt giver et overblik over det områder, der særligt bidrager til arbejdet med bosætning.
  • Et afsnit om målgrupper og livsfaser, der præsenterer fem bosætningsprofiler og fire livsfaser, der danner grundlaget for arbejdet med målgrupper.

Læs Hedensted Kommunes bosætningsstrategi ”Bosætning i balance”