Værdighedspolitik

Hedensted Kommunes værdighedspolitik
To hænder, ung og gl.

Værdighedspolitikken skal ses som supplement til seniorpolitikken og har specielt fokus på særlige tiltag, der giver støtte til de borgere, der har størst behov for hjælp. Det vil sige ensomme ældre, demente, beboere på plejecentre og ældre handicappede.

Nuværende værdighedspolitik

Her kan du læse mere om værdighedspolitikken 

Redegørelsen for anvendelsen af midlerne fra værdighedsmilliarden

Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og bedre bemanding 2019