Handicappolitik

Rammerne for Hedensted Kommunes handicappolitik er FN’s handicapkonvention og grundprincipperne i dansk handicappolitik. Hedensted Kommunes Handicappolitik bygger på værdierne; respekt, tilgængelighed og medborgerskab.
Beboerne fra Kildebjerget på cykeltur

Vi anerkender forskellighed og ligeværd i den individuelle tilgang til indsatsen. Vi vil via lige muligheder og inklusion i bred forstand skabe livskvalitet. Vi ser på det hele men­neske, hvor individuelle løsninger, valgfrihed, faglighed og udvikling er i fokus og i samspil med familie, pårørende og samfund i øvrigt.

Læs Hedensted Kommunens handicappolitik