Byudvikling

Her kan du læse om Hedensted Kommunes By- og Boligudviklingsprojekter.
Skitse af byudvikling

Formålet med denne side er at skabe overblik og synlighed over de By- og Boligprojekter, vi arbejder med i Hedensted Kommune. Vi tror på, at overblik og gennemsigtighed styrker projekterne og giver mulighed for et endnu bedre samarbejde med borgere og erhvervsliv.

Nedenfor kan du finde relevante dokumenter om de forskellige projekter opdelt geografisk. Her finder du fx masterplaner, oversigtstegninger, skitseoplæg osv.

Kontakt