Tilsynspolitik for kommunale tilsyn i Sundhed & Ældre

Hedensted Kommune har pligt til at føre uanmeldte tilsyn med kommunale og private leverandører inden for personlig pleje, praktisk hjælp og træning i borgers eget hjem og på plejehjem i kommunen.

Det overordnede formål med de lovpligtige kommunale tilsyn er at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem de beskrevne og vedtagne kvalitetsstandarder og den praksis, der udføres på stedet.

Oplægget i tilsynspolitikken er, at det kommunale tilsyn i Hedensted Kommune skal være:

  • Dialogbaseret med åbne fokuspunkter/aktuelle temaer i den enkelte enhed om, hvorvidt plejen tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov sammenholdt med overholdelse af Hedensteds kommunes kvalitetsstandarder.
  • Med læring i fokus via fælles faglig refleksion over fundne lærings- og udviklingspunkter (mellem tilsynsførende, medarbejdere i enhederne, leder og medarbejder fra Center for Kvalitet)

Læs Hedensted Kommunens tilsynspolitik for kommunale tilsyn i Sundhed & Ældre