Kommunalbestyrelsens strategi 2022-25

Hedensted skal være en kommune med plads til det gode liv. Det fordrer, at vi ser kommunen som et fællesskab.
Hedensted Kommune grafik

Et fællesskab, hvor alle bidrager til at udvikle og styrke vores mange lokalsamfund i et forpligtende samarbejde imellem kommunen, borgere, lokalområder og virksomheder. Et samarbejde, der fungerer og bidrager til gode betingelser for udvikling for alle. 

Vi ser frem til at arbejde med Vækst i balance, Smidige og effektive processer og Forpligtende fællesskaber – og at følge bevægelsen fra strategi til praksis.

Læs hele kommunalbestyrelsens strategi 2022-2025

Læs afrapporteringen på kommunalbestyrelsens strategi