Kulturmiljøer

De kulturhistoriske elementer i landskabet skal så vidt muligt bevares og i nødvendigt omfang plejes.
Badehuse med træer omkring

Hvad er et kulturmiljø?

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Et kulturmiljø kan fx være en jernbanestrækning med stationer, et industrimiljø eller en landsby med tilknyttede ejerlavsgrænser.

Hvornår skal du være opmærksom?

Inden et større byggeri- og anlægsarbejde eller skovrejsnings- og naturgenopretningsprojekt mv. igangsættes, skal der foretages en konkret vurdering af Hedensted Kommune, om det kan skade kulturmiljøet.
Kulturmiljøsager vurderes bl.a. i forbindelse med byggeansøgning eller landzoneansøgning.

Formålet med bevaring af kulturmiljøer

  • At kulturhistoriske særpræg bevares.
  • At en øget bevidsthed om forfædres liv og levemåder vil styrke borgernes interesse for kommunen og gøre kommunen mere tiltrækkende at besøge og bosætte sig i.
  • At borgere og turister har mulighed for at opleve kulturmiljøerne og få fortalt de mange interessante historier, der knytter sig til dem.

Ligger din ejendom i et kulturmiljø

Hvis du er i tvivl om der er kulturmiljø på eller i nærheden af din ejendom, så søg på Danmarks miljøportal eller kig på kommunens webkort .
Du kan læse mere om de enkelte kulturmiljøer på kulturmiljøer i Hedensted Kommune.

Kontakt

Plan & Stab

Tlf.: 79755606

Send e-mail til Plan & Stab