Veteranpolitik

I Hedensted Kommune anerkender vi veteranernes indsats, som den enkelte har ydet for Danmark under udsendelse for det danske forsvar.
Soldaterudstyr lagt på hylden

Byrådet godkendte 30. maj 2018 en veteranpolitik for Hedensted Kommune. Formålet med veteranpolitikken er bl.a.:

 • At sætte fokus på de krigsveteraner, der er bosiddende i Hedensted Kommune.
 • At sende et politisk signal om at Hedensted Kommune anerkender den vigtige indsats som kommunens krigsveteraner har ydet for det danske samfund.
 • At tjene som redskab til at signalere forståelse og vilje til, at gøre hvad der skal til for at veteranerne og deres pårørende får et så godt liv som muligt i Hedensted Kommune.

Målgruppen for veteranpolitikken er veteraner bosiddende i Hedensted Kommune og deres pårørende.

I politikken har Hedensted Kommune udpeget forskellige overskrifter/indsatser, man vil arbejde med som eksempelvis:

 • Den brede anerkendelse,
 • fællesskab, identitet, kompetencer og ressourcer,
 • støtte og hjælp til udsatte veteraner,
 • familie og pårørende,
 • videns- og kompetenceudvikling blandt ansatte samt
 • sammenhængende og helhedsorienteret indsats

Læs Hedensted Kommunes veteranpolitik

Markering af flagdagen d. 5. september  for Danmarks udsendte

Hedensted Kommune markerer igen i år flagdagen, torsdag, den 5. september 2019. Der er inviteret godt 200 veteraner til arrangementet, som foregår i kantinen på Hedensted Rådhus, Niels Espes Vej 8 i tidsrummet kl. 16.00-18.00

Er du veteran, bor i Hedensted Kommune - og ikke har modtaget en invitation til arrangementet via digital post eller via Post Nord, er du velkommen til at kontakte Anette Ulvbjerg på tlf.nr. 7975 5005 eller på mailadressen anette.ulvbjerg@hedensted.dk, for at få få tilsendt en invitation.

Program for dagen

Kl. 16.05:
Velkomst v/Kasper Glyngø
Kl. 16.10:
Faner bæres ind
Der synges ”I Danmark er jeg født”
Kl. 16.25:
Der bydes på mad og drikke
Kl. 17.00:
Taler af:
Lars Bro, Byrådsmedlem
Simon Bendfeldt, Veteran
Kl. 17.20:
Liselotte Hillestrøm, Formand for Fritid & Fællesskab introducerer en ny samarbejdsaftale mellem Veterancentret og Hedensted Kommune.
Samarbejdsaftalen underskrives, v/ repræsentant for Veterancentret Tine B. Rehmeier og borgmester Kasper Glyngø
Der synges ”Der er et yndigt land”

Tak for i dag, på gensyn til næste år.

Flagdagen den 5. september 2018

I 2018 var det første gang Hedensted Kommune markerede den officielle flagdag for Danmarks udsendte.

Der deltog godt 90 veteraner, pårørende, soldaterforeninger med flere til arrangementet i Byrådssalen i Juelsminde.

Med markeringen anerkendes veteranerne for den fremragende og professionelle indsats, de som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.
På dagen blev fanen til Byrådssalen i Juelsminde indviet. Danmarks-Samfundet har tidligere på året foræret fanen til Byrådet, og indvielsen fandt sted den 5. september.
Danmarks-Samfundet stod for ceremonien. De 3 søm blev slået i fanen af henholdsvis Kjeld Bøjlesen (Danmarks-Samfundet), Kirsten Terkilsen (tidligere borgmester) og borgmester Kasper Glyngø.
Fanebærer og fanevagt var byrådsmedlemmerne Lene Tingleff og Birgit Jakobsen.
Veteran Claus Sørensen holdte en fin tale.

Herudover kunne borgmester Kasper Glyngø smykke Sille og Naja Ladekarl med børnemedaljer på vegne af Danmarks Veteraner, for det afsavn de har lidt, da deres far var udsendt.

Se her billeder fra flagdagen

 • IMG 2172
 • IMG 2175
 • IMG 2178
 • IMG 2180
 • IMG 2183
 • IMG 2185
 • IMG 2211
 • IMG 2222
 • IMG 2227
 • IMG 2235
 • IMG 2239
 • IMG 2242
 • IMG 2243
 • IMG 2250
 • IMG 2253
 • IMG 2259