Demensstrategi 2023-2026

Udvikling af demens er en kæmpe livsomvæltning, som vi i Hedensted Kommune mener, at ingen skal stå alene med. Derfor er vores vision: ”Ingen skal stå alene med demens”.
Sommerfugl som sidder på en blå blomst

Demens er en sygdom, der rammer mange mennesker, og som forandre os og vores adfærd rigtigt meget. Derfor påvirker det ikke kun den demente, men også i høj grad de pårørende.

Det er heldigvis sådan, at vi selv kan gøre meget for at forebygge udvikling af demens, og de seneste nationale tal viser også, at andelen af demente er faldende, men da antallet af og levetiden for ældre er stigende, så kommer der flere som rammes af demens.

Det betyder, at vi med denne strategi tager hånd om de udfordringer, som vi i stigende grad vil opleve, at flere borgere får med demens. Strategien skal udvikle demensområdet og bidrage til, at borgere med demens og deres pårørende oplever livskvalitet i hverdagen. 

Læs Hedensted Kommunens demensstrategi for 2023-2026