Museumspolitik

Hedensted Kommune har udarbejdet en museumspolitik, som er kommet til i samarbejde mellem museernes bestyrelse og ledere.

Museerne havde et ønske om, at kommunen kridtede banen op og tydeliggjorde rammer samt forventninger til museerne og samarbejdet.

Derfor ønsker Hedensted Kommune med denne politik at angive nogle overordnede spilleregler for museerne og samtidig respektere den formelle styringsramme både hvad angår det lokale engagement og det nationale samarbejde.

Museumspolitikken skal være med til at styrke museerne og dermed kulturområdet i Hedensted Kommune med det formål at understøtte fortællingen om en kulturkommune, hvor kultur lever og vokser i lokalområderne. På den måde skal museumspolitikken også bakke op om de strategier, der i øvrigt arbejdes med i kommunen, herunder branding og vækst.

Læs hele museumspolitikken.