Planstrategi

Hvert fjerde år skal kommunen offentliggøre en strategi for den kommende revision af kommuneplanen.
Planstrategi

Den 26. oktober 2016 behandlede Hedensted Byråd bemærkninger der blev indgivet i høringsperioden. Planstrategi 2015 og de imødekomne bemærkninger danner baggrund for arbejdet med Hedensted Kommuneplan 2017-2029.


Planstrategi 2015 blev vedtaget af Hedensted Byråd den 25. november 2015 og offentliggjort den 30. november 2015 på kommunens hjemmeside. I perioden den 30. november 2015 til den 24. januar 2016 kunne borgere, virksomheder og organisationer mv. komme med ideer, forslag og kommentarer til Planstrategi 2015 og med ønsker til den kommende kommuneplanlægning.


Planstrategi 2015 kan ses her.