Planstrategi 2019

Hvert fjerde år skal kommunen offentliggøre en strategi for den kommende revision af kommuneplanen.
Grafik af kommunens størrelse

Den 29. januar 2020 behandlede Hedensted Byråd bemærkninger der blev indgivet i offentliggørelsesperioden. Planstrategi 2019 og de imødekomne bemærkninger danner baggrund for arbejdet med Hedensted Kommuneplan 2021-2033.

Planstrategi 2019 blev vedtaget af Hedensted Byråd den 28. august 2019 og offentliggjort den 13. september 2019 på kommunens hjemmeside og på Plandata.dk. I perioden den 13. september til den 8. november 2019 kunne borgere, virksomheder og organisationer mv. komme med idéer, forslag og bemærkninger til Planstrategi 2019, og med ønsker til den kommende kommuneplanlægning.

Planstrategi 2019 kan ses her.

Tillæg til Planstrategi 2019

Den 24. juni 2020 behandlede Hedensted Byråd Tillæg til Planstrategi 2019 efter endt offentliggørelsesperiode. Der er ikke indkommet bemærkninger til Tillæg til Planstrategi 2019.

Tillæg til Planstrategi 2019 blev vedtaget af Hedensted Byråd den 29. januar 2020 og offentliggjort den 13. marts på kommunens hjemmeside og på Plandata.dk I perioden den 13. marts til den 8. maj 2020 kunne borgere, virksomheder, organisationer mv. komme med idéer, forslag og bemærkninger til Tillæg til Planstrategi 2019.

Tillæg til Planstrategi 2019 kan ses her.

Kontakt

Plan & Stab

Tlf.: 79755606

Send e-mail til Plan & Stab