For fagfolk

Indledning
pige rækker hånden op

Politikken for matematik skal fungere som en hjælp for alle børnehaveklasseledere og lærere (herefter omtalt som fagfolk); som en rød tråd for matematikundervisningen. Dog er politik for matematik kun det første skridt. Klog ledelse, uddannelse, tid og rammer må være til stede for at føre politikken ud i livet.

Politik for matematik i Hedensted Kommune skal være dynamisk, så den hele tiden er i overensstemmelse med den nyeste viden og ”best practice” for området. Den skal derfor evalueres hvert 4. år af matematikkonsulenten i samarbejde med forvaltningen.

Status

De internationale undersøgelser af danske børns matematikkompetencer viser, at der til stadighed er behov for at holde fokus på særlige områder inden for matematik (PISA 2012, TIMSS 2011).

I Hedensted kommune arbejdes der ud fra de grundprincipper, som kan beskrives som inkluderende pædagogik. Det betyder, at der bl.a. arbejdes med at udvikle en inkluderende praksis, så eleven mødes på en åben, forstående og anerkendende måde.

I Hedensted kommune er skolerne ved at implementere initiativer og ved at uddanne særlige ressourcepersoner for at styrke børn og unges matematiske kompetencer.  Det betyder, at der på alle skoler på sigt vil være uddannet matematikvejleder til rådighed, som kan være behjælpelig og støtte deres kolleger. Derudover kan små skoler lokalt have en matematikkoordinator. De kan bl.a. medvirke til at målrette indsatserne, reflektere over metoders virkning, lave opfølgning og forankring samt omsætte forskningsbaseret viden til handlingsforslag. Matematikvejlederne arbejder bl.a. med tidlig matematikindsats og struktureret inddragelse af it i den enkelte elevs matematiklæring. På den måde skabes der grundlag for en tidlig, systematisk og målrettet indsats som har det langsigtede formål, at flere børn og unge forlader skolen med gode matematikkompetencer.

I Hedensted har vi fokus på, hvordan anvendelsen af it kan understøtte den faglige læring i matematik. Kommunen sikrer skolerne adgang til it-arbejdspladser, adgang til interaktive tavler i klasseværelserne og andet elektronisk udstyr.

Visioner

At kunne handle personligt aktivt og ansvarligt  i et demokratisk videnssamfund kræver mange kompetencer inden for matematik. Der skal tages stilling til mange tal og oplysninger i privatlivet, i arbejdslivet og i den offentlige debat - oven i dette er der ofte en problemstilling og konsekvens at forholde sig til. Derfor er det vigtigt at have gode kompetencer inden for matematik.

Gode kompetencer i matematik indebærer, at  man kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik, og er i stand til  at inddrage it, når det er relevant.