Evalueringsplan

Samlet oversigt over elevevaluering gældende for skoleåret 2022/2023

 

Kommunal 3-års evaluering

Alder

 

Opmærksomhedspunkter

3 år

Sprogvurdering (Obligatorisk)

 For børn, der placerer sig i fokuseret indsats og særlig indsats, iværksættes sprogstimulerende tiltag

 

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Det betyder at mindst 80 % af eleverne skal være så gode til at læse at de placerer sig i kategorierne: God, rigtig god eller fremragende i de nationale test for læsning.

Ligeledes skal andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test reduceres år for år.

Evaluering er en del af den professionelle lærers arbejde og foregår løbende. Den løbende evaluering af elevens udbytte består af både interne og eksterne evalueringer. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, samt for underretning af forældrene om elevens udbytte af undervisningen.

I oversigten fremgår de obligatoriske evalueringer, der skal tages af skolen. Derudover skal skolen mindst en gang per skoleår udlevere en elevplan til elevens forældre, som både indeholder en statusdel og en opfølgningsdel.  

 

 Kommunal Elev-evaluering

Årgang

Efterår

Forår

Årligt

Opmærksomhedspunkter*/ Pejlemærker

0. kl.

Sprogvurdering (sept./okt.)

Risikotest for ordblindhed (april/maj)

LUS (påbegyndes og fortsættes løbende)

FM (2019): Eleven kan ’minimum’ genkende alle bogstavernes form, navn og lyd (undtagen q, w, x, og z).

1. kl.

Nos-prøven (dec./jan)

Ordlæseprøve 1/2 Hogrefe (marts/april)

LUS (foregår løbende)

Eleven kan læse og stave lydrette ord og nonord på 2-3 bogstaver midt 1. klasse.

2. kl.

Nationale test i læsning Ordlæseprøve 2 Hogrefe (sept./okt.)

DVO Nonoordsstavning (april/maj)

LUS (foregår løbende)

FM (2019): Eleven kan ’minimum’ læse og stave lydrette ord (fx to, bus og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på to stavelser (fx pige, komme).

3. kl.

Nationale test i læsning ST2/ST3/ST4 Hogrefe
(Analog sept./okt./nov.)(Digital aug./sept./okt.)

Sætningslæseprøve 2 Hogrefe (marts/april)

LUS** (foregår løbende)

FM (2019): Forventet oplæsningshastighed i tekster til alderstrinnet: 91-112-139 rigtige ord/minut.

4. kl.

Nationale test i læsning ST3/ST4/ST5 Hogrefe 
(Analog sept./okt./nov.)(Digital aug./sept./okt.)

Fagtekst: Nattens små dyr, EVALD (april/maj)

 

FM (2019): Eleven kan ’minimum’ læse tekster med et velkendt fagligt indhold med ca. 120 ord/minut 

5. kl.

ST4/ST5/ST6 Hogrefe 
(Analog sept./okt./nov.)(Digital aug./sept./okt.)

 Ordforråd: Find et foto (bredde) Find ordet (dybde) EVALD (april/maj) Skønlitterær tekst: Spring, EVALD (april/maj)

 

FM (2019): Forventet oplæsningshastighed i tekster til alderstrinnet: 119-146-169 rigtige ord/minut 

6. kl.

Nationale test i læsning ST5/ST6/ST7 Hogrefe 
(Analog sept./okt./nov.)(Digital aug./sept./okt.)

Tekstforståelse Udsagn A, Hogrefe (april/maj)

 

FM (2019): Eleven kan ’minimum’ opdage egne forståelsesproblemer og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over teksten (fx afklare ukendte ords betydning, anvende grafiske modeller eller stille spørgsmål til tekstens indhold) 

7. kl.

Tekstforståelse Udsagn A, Hogrefe (okt./nov.) ST6/ST7/ST8 Hogrefe
(Analog sept./okt./nov.)(Digital aug./sept./okt.)

 

 

FM (2019): Eleven kan variere læsehastighed bevidst efter læseformål og ordkendskab i teksten. 

8. kl.

Nationale test i læsning ST7/ST8/ST9 Hogrefe
(Analog sept./okt./nov.)(Digital aug./sept./okt.)

 

 

FM (2019): Eleven kan læse komplekse danske og lånte ord hurtigt og sikkert. 

9. kl.

Terminsprøver

Prøver - afsluttende

 

FM (2019): Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert med 250 ord/minut og i ukendte fagtekster med 170 ord/minut. 

*Opmærksomhedspunkter fra Fælles mål udtrykker en grundlæggende færdighed (minimumsmål), som er en forudsætning for, at eleven kan få tilstrækkeligt udbytte af de efterfølgende klassetrin og fag, så derfor skal de tages alvorligt. Hvis eleven ikke opfylder opmærksomhedspunktet fra FM (2019), er skolen forpligtet på opfølgning mhp. at finde en årsag til elevens vanskeligheder og at fastlægge, hvordan elevens faglige udvikling kan støttes.

**De børn, der ved slutningen af 3. kl. endnu ikke har nået LUS pkt. 15 –”at kunne læse flydende med en god forståelse (målet for 3. klasse)” - skal fortsat følges med LUS-iagttagelser.

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed