Forord

Forord til politik for matematik
Tal

Matematik indgår som en naturlig bestanddel i alle menneskers hverdag, og derfor er det vigtigt, at alle kan mestre matematikken på tilstrækkelig vis. Hverdagssproget og hverdagserfaringer er udgangspunktet for udviklingen af kompetencer inden for matematik.

Hverdagssproget indeholder mange ord, som beskriver egenskaber og sammenhænge, og de grundlæggende af disse ord tilegnes før skolealderen. Ordforrådet og begrebsdannelsen udvides og udvikles gennem skolealderen.

Hverdagserfaringer gøres også før skolealderen. Det gælder erfaringer med former, sortering, antal, talremser, penge og små praktiske regneopgaver. Hverdagserfaringerne øges og udbygges i løbet af skolealderen.
De voksne har altid en vigtig og aktiv rolle i børns sproglige udvikling og i at børn får gjort sig mange og alsidige hverdagserfaringer.

Denne handleplan viser milepæle i børn og unges udvikling på matematikområdet, og giver samtidig inspiration og anbefalinger til at støtte denne.