Indledning

Overordnede tanker om matematik i Hedensted Kommune
Børn i klasselokale

Formålet med denne handleplan for matematik er at give et fælles grundlag for forældrene og de forskellige institutioner, og samtidig skabe en forbindelse mellem de forskellige aktører og indsatser, således at alle børn og unge får mulighed for at blive så dygtige som de kan.

Forældrene er meget afgørende for at deres børn gør erfaringer med antal, former og sammenligninger mellem forskellige ting, og at der bliver sat ord på erfaringerne. Forældre er meget afgørende for deres børns dannelse af erfaringer og sprogliggørelsen af dem, men også vigtige i forhold til at understøtte dagtilbuddenes arbejde med ovenstående og skolens arbejde med matematik. Det er derfor vigtigt, at forældre og andre voksne bestræber sig på at have en tæt relation med barnet og et tæt samarbejde omkring barnet, hvor der fokuseres på udvikling af før-matematiske begreber, før-matematiske erfaringer og begrebsdannelse.

I småbørnsalderen arbejdes der med legen som udgangspunkt for dannelse af før-matematiske erfaringer og begreber. Børn er naturligt optagede af matematik og finder ud af, hvem der er størst, hvem der hopper længst, hvem der er ældst. De sammenligner og måler og leger på den måde med det, der er før-matematiske begreber.

I skolen undervises i matematik for at sikre, at eleverne gennem hele deres skoleforløb udvikler deres kompetencer inden for matematik. Undervisningen skal være rettet mod at kunne bruges i hverdagen. Eleverne skal beherske matematik på et niveau, der sætter dem i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer såvel privat som samfundsmæssigt.

Visioner

At være borger i videnssamfundet kræver mange kompetencer. Det er vigtigt at have gode kompetencer inden for matematik, så man kan vurdere de informationer, man modtager og afsender. Fra småbarnsalder til voksenalder modtager og afsender vi informationer, som kræver en stillingtagen, og ofte indgår matematiske overvejelser i disse beslutninger. I flere af disse overvejelser giver det mening at inddrage teknologi f.eks. for hurtigere at kunne foretage en sammenligning af forskellige oplysninger, skabe forskellige scenarier samt undersøge oplysninger og muligheder.
For at kunne dette kræves, at børnene og de unge mennesker bliver superbrugere af den tilgængelige teknologi.