For professionelle

Kommunikation og sprog har afgørende betydning for en række forhold i det enkelte barns udvikling, trivsel, læring og dannelse. Et velfungerende sprog giver mulighed for at udtrykke sig, danne relationer og indgå i fællesskaber. På længere sigt har det desuden en betydning for læseudviklingen, og hvordan de klarer sig i skolen og videre i livet. 

Politik for Sprog og Læsning skal fungere som en hjælp for alle professionelle; som en rød tråd for sprog- og læseundervisningen. Dog er Politik for Sprog og Læsning kun det første skridt. Klog ledelse, uddannelse, tid og rammer må være til stede for at føre politikken ud i livet.

Politik for Sprog og Læsning i Hedensted Kommune skal være dynamisk, så den hele tiden er i overensstemmelse med den nyeste viden og ”best practice” for området. Den skal derfor revideres hvert 4. år

Politikken/hjemmesiden indeholder en forældreportal og en portal for professionelle, hvor man kan finde viden om:

  • milepæle for den sproglige udvikling og læseudviklingen
  • anbefalinger i forbindelse med sprogstimulering
  • anbefalinger i forbindelse med stimulering af læsning og skrivning
  • information om evalueringer
  • gode links
  • information ved bekymringer.