Læseudvikling 7.-9. klasse

Lovstof

Folkeskoleloven  

Fælles mål Dansk  

Målet er, at eleverne selvstændigt kan læse forskellige slags tekster med et abstrakt indhold og er i stand til at reflektere over, fortolke og kommunikere med og om teksten. 

Det betyder: I udskolingen bygges videre på de 4 kompetenceområder: Læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation, som eleverne har udviklet på mellemtrinnet. 

Det forventes, at eleverne gennem undervisningen fortsat konsoliderer og udvider deres faglige ordforråd og læsestrategier, bl.a. i nye fag. Det forventes, at eleverne fortsat udvikler og vedligeholder hensigtsmæssige læserutiner og dermed øger læsehastigheden, således at deres selvstændige læsning fortsat er i udvikling. Gennem bevidstgørelse af forskellige læsestrategier opnår eleverne ligeledes en bevidsthed om egen læring.

I udskolingen skal eleverne arbejde sig frem til de afsluttende prøver. Derfor er det stadig vigtigt i denne del af skolegangen, at eleverne er motiverede, aktive, samarbejdende og producerende, samt at materialer og viden er opdaterede og tilgængelige. Det meste arbejde vil foregå med computeren som redskab, og det forventes, at eleverne kan foretage målrettede og kildekritiske søgninger i digitale medier og selv afgøre hvordan den enkelte tekst skal læses og anvendes.