Uddannelses-vejledning

UU/KUI Hedensted

Uddannelsesvejledningen er ansvarlig for vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv for unge op til 25 år.

Uddannelsesvejledningen er decentralt placeret på kommunens skoler, hvilket betyder, at de vejledningssøgende unge har faste og kendte vejledere i deres lokalområde. Uddannelsesvejledningen samarbejder med kommunens grundskoler, erhvervsliv og områdets ungdomsuddannelser for at sikre en sammenhængende og kvalificeret uddannelsesvejledning.

Uddannelsesvejledningens opgaver omfatter bl.a.:

  • Kollektiv vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
  • Kollektiv vejledning i udarbejdelse af uddannelsesplan
  • Individuel vejledning af unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate

Målet med uddannelsesvejledningen er at bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt, og at den unge fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Målet for Uddannelsesvejledningen er således at gøre de unge i stand til at træffe et reflekteret, velovervejet og realistisk valg af uddannelse. Vejledningen målrettes indsatsen mod børn og unge med særlige behov for vejledning.

De lokale politiske mål for ungeindsatsen indebærer, at Uddannelsesvejledningen skal bidrage til at realisere målsætninger om at gøre de unge uddannelsesparate, at få de unge igennem en ungdomsuddannelse og dermed nedbringe antallet af 18-30 årige på offentlig forsørgelse.

Uddannelsesvejledningen skal sikre, at 15-17 årige unge overholder deres pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet i henhold til lovgivningen. 

For alle unge, der ikke er i gang med eller har afsluttet en ordinær uddannelse, tager uddannelsesvejleder jævnligt kontakt til de unge. Dermed er Uddannelsesvejledningen i tæt kontakt med alle unge, der er i gang med forberedende eller midlertidige aktiviteter: FGU, højskole, TAMU, praktik, deltidsarbejde, ophold i udlandet, danskuddannelse, voksenspecialundervisning, værnepligt, ledig, sygdom eller andre aktiviteter aftalt med uddannelsesvejleder.