Om KUI

Den Kommunale Ungeindsats (KUI) er den fælles indgang til Ungeenhed, Ungdomsskole og Ungdomsvejledning i Hedensted Kommune.

Ifølge lov om kommunal indsats for unge har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der sker en koordinering af Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted Kommune. Det følger af loven, at borgere med komplekse og sammensatte problemer skal have én samlet uddannelsesplan på tværs af kommunale forvaltninger og afdelinger. Formålet er, at den unge oplever, at det offentlige tilbyder en sammenhængende og koordineret plan med fælles mål og indsats.
Loven omhandler bl.a. en sammenhængende plan på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for unge. 

Det er denne plan, vi i Hedensted Kommune præsenterer her som Den Kommunale Ungeindsats.