Ungdomsskolen

Find alle relevante oplysninger om kommunens ungdomsskole, SSP, aktiviteter mv. på Ungdomsskolens egen hjemmeside...
Pige skyder med bue og pil

I Ungdomsskolen Hedensted har vi defineret vores mission som ”Vi flytter unge”.

Unge kan imidlertid kun flyttes, hvis de selv vil. Vores indsats består derfor i høj grad af at skabe relationer og rammer for undervisning og varierede aktiviteter, inden for hvilke unge kan eksperimentere med udvikling af faglige, personlige og sociale kompetencer.

Formålet med vores indsats er at bidrage til, at alle bliver klar til uddannelse og job med alt, hvad det kræver af forudsætninger. Det gøres primært gennem:

  • Heltidsundervisning på Ungdomsgården og Skjoldskolen
  • Specialiseret tilbud for især socio-emotionelle børn og unge på Afd. Fjorden
  • Fritidsundervisning med tilbud til forskellige segmenter på hold, hvor de svageste unge inkluderes, og tilbud med udfordringer også for de dygtigste unge; knallertundervisning varetages ligeledes her
  • SSP-arbejde med trivselsfremme og forebyggelse af kriminalitet via tidlig opsporing og koordinering af indsatser samt formidling af viden og holdningsbearbejdning for børn, unge og voksne
  • Klubmiljø med fokus på udvikling af personlige og sociale kompetencer, forebyggelse, trivsel og inklusion/integration
  • Talentspejderprogram med frivillige mentorer for 12-15-årige
  • Ungedemokratiarbejde med fokus på demokratisk dannelse af unge
  • Projektarbejde efter behov og ressourcer.

Se i øvrigt unghedensted.dk