Milepæle for udvikling af kompetencer i matematik 0. kl

Fælles forenklede mål 0. kl. (mangler opdateret link til http://www.emu.dk/) 

Fælles forenklede mål for børnehaveklassen er bygget op omkring de seks områder “sprog”, “matematisk opmærksomhed”, “naturfaglige fænomener”, “kreative og musiske udtryksformer”, “krop og bevægelse” og “engagement og fællesskab”. Hvert af de seks områder har et kompetencemål, som skal udvikles gennem arbejdet med området i børnehaveklassen.  

Opnåelse af kompetencen inden for matematisk opmærksomhed, sker gennem læring indenfor tal, antal, figurer og mønstre, sprog og tankegang.

Kompetencemål for matematisk opmærksomhed i 0. klasse:

  • Barnet kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer. 


Tal

Barnet skal kunne læse og ordne et-cifrede naturlige tal og have viden om talsymbolerne og deres ordning.

Barnets forståelse af sammenhængen mellem mængde, antal, talnavn og talsymbol er vigtig. Der skal være fokus på læsning af talsymboler 1-10 (og bagefter 10-11-12...20), og barnet skal kende remsen 10-20-30…..100.

Læringen skal ske gennem lege, spil og hverdagens øvrige aktiviteter ved at bruge tallene, hvor det er relevant. Rækkefølgen af tallene læres også på denne måde.

Barnet skal kunne genkende og ordne talsymbolerne og anvende dem til antalsbestemmelse. Det er meget vigtigt for, at den videre matematiske udvikling kan finde sted.

Antal

Barnet skal kunne bestemme antal i hverdagssituationer og kunne bruge forskellige metoder til at antalsbestemme.

Barnet skal gennem lege og i praktiske situationer udvikle forskellige metoder til antalsbestemmelse: Simpel optælling (1-2-3-4-5…), gruppering af genstande (f.eks 2-4-6… eller i bunker med 10) og fortsat tælling (f.eks. 5+2 tælles som 5-6-7).

Der skal arbejdes med barnets mundtlige forklaringer og regnehistorier.

Figurer og mønstre

Barnet skal kunne genkende og beskrive enkle figurer og mønstre.

Barnet skal kunne genkende og beskrive bl.a. kvadrat, firkant, trekant og cirkel. Barnet skal også kunne give den enkelte figur navn.

Barnet skal arbejde med formerne i deres omgivelser og de skal kunne tegne dem i skitseform og lege med dem i it-programmer. Barnet skal i arbejdet med figurer få øje på mønstre i omgivelserne og skabe sine egne mønstre ved at sætte formerne sammen i bestemte rækkefølger.

Sprog og tankegang

Barnet skal kunne anvende enkle forklaringer i forbindelse med placering og kende til enkle matematiske begreber.

I forhold til placering er de vigtige begreber over-under, foran-bagved/efter, først-sidst, på, under, efter tur, ved siden af, i midten, bagefter, ovenpå, indeni og væk fra.

I forhold til størrelse er de vigtige begreber størst-mindst, lille-stor, længst-kortest, større-mindre, lavere end-højere end, stor-lille, tyk-tynd, lige store og at kunne sortere efter størrelse og farver.

I forhold til retning er de vigtige begreber forlæns, baglæns, ved siden af, over, under, op, ned, frem, tilbage, ud, ind, sidelæns, bort, højre og venstre.

I forhold til måling er de vigtige begreber kilo, meter, højde, kort, lang, tung, let og størrelse.

I forhold til tid er de vigtige begreber år, måned, dag, uge, ugedagenes navne, weekend og årstiderne.