Milepæle for matematikudvikling i 0. klasse

pige i hinkerude

Fælles forenklede mål 0. kl

“Matematisk opmærksomhed” er ét af de områder, der skal arbejdes med i 0. klasse, og opnåelse af kompetence inden for matematisk opmærksomhed sker gennem læring indenfor tal, antal, figurer og mønstre, sprog og tankegang.

Det er tallene 1-10, der er stor fokus på i 0. klasse. Barnet skal kunne tælleremsen og kunne kombinere mængde, talnavn og talsymbol - eksempelvis: her er 1-2-3-4 æbler, det hedder fire og kan skrives 4. Senere kan tallene 11-20 og remsen 10-20-...100 trænes.

Gennem leg og i helt almindelige hverdagssituationer skal barnet arbejde med at bestemme antal. Det kan f.eks. være ved optælling (1-2-3-4…) eller ved at gruppere (2-4-6… eller i bunker med 5 eller 10). En tredje måde at bestemme antal på er fortsat tælling (5+2 tælles 5-6-7).

Navne og kendetegn på kvadrat, firkant, trekant og cirkel skal også inddrages i leg og hverdagssituationer. Under arbejdet med figurerne skal barnet få øje på mønstre i omgivelserne og også arbejde med at lave sine egne mønstre.

En vigtig forudsætning for at lære matematik er at barnet kan sætte ord på, hvordan ting er placeret i forhold til hinanden, og at det kender til enkle matematiske begreber som f.eks. større end og mindre end.

Du kan få sat lidt flere ord på på “Milepæle for udvikling af kompetencer 0. klasse” her

Hvem kan kontaktes, hvis du har spørgsmål til dit barns faglige udvikling?

Hvis du har spørgsmål til dit barns udvikling af matematiske kompetencer, er det en god idé at tale med barnets lærer og evt. skolens matematikvejleder om den faglige udvikling.

På alle skoler i Hedensted kommune er der faste rådgivningsfora, hvor Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) deltager. I et sådant rådgivningsforum vil I og lærerne kunne søge yderligere vejledning, samtidig med at I laver fremtidige aftaler.