Overgang til ungdomsuddannelse

Ungdommens uddannelsesvejledning i Hedensted

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse / 10. klasse foregår med udgangspunkt i elevens uddannelsesplanlægning, som danner grundlaget for den digitale ansøgning  på www.optagelse.dk med dertil hørende dokumentation.

Eleven påbegynder arbejdet med studievalgsportefolien allerede i 7. klasse, typisk som opfølgning på EUD-dagen i Vejle. I 8.kl. skal eleverne på obligatorisk introkurser. Disse består af to gange to dages besøg på to ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være erhvervsrettet, samt efterfølgende evaluering og refleksion på grundskolen. Herefter udarbejder eleven i løbet af 8. og 9. klasse en plan for det videre uddannelsesforløb.