Læseudvikling 5.-6. klasse

Lovstof

Folkeskoleloven 

Fællesmål Dansk

Hvorfor er læseudviklingen fortsat vigtigt?

Det er vigtigt, at barnet læser flydende med god forståelse, så læsning bliver et redskab, som barnet kan anvende og videreudvikle både i skolen og i livet.

Målet er en hurtig og sikker læsning med god forståelse.

Det talte sprog (sprogudvikling)

Barnets mere nuancerede opfattelse af det talte sprog sætter det i stand til at bruge sproget til kommunikation, refleksion, argumentation, problemløsning, formidling og produktion af viden.

Barnet udvikler fortsat sit ordforråd, herunder begreber og faglige udtryk.  

Det skrevne sprog (læseudvikling)

Barnet har automatiseret sin læsning så meget, at det kan læse flydende med god forståelse. Det betyder, at barnet kan læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse. Barnet kan målrettet søge litteratur til egen læsning på internettet.

Barnet kan anvende læsefærdigheden til forskellige formål og udvikler fortsat sine læsestrategier og lærer nye notatteknikker til at fastholde det læste.

Barnet kan læse sprogligt varierede og udfordrende tekster og har en omfattende læseerfaring.

Barnet forstår indholdet i udenlandske film og naturprogrammer ved hjælp af underteksterne.

For at give alle elever lige muligheder for at anvende læsning som et redskab er det vigtigt, at de elever der har behov, får adgang til læseteknologi og til fagbøgerne digitalt. 

Hvem kan kontaktes, hvis der er bekymring?

Der kan være stor forskel på, hvor langt jævnaldrende børn er i deres læseudvikling. Nogle børn kan have vanskeligheder med et eller flere områder, som har betydning for læseudviklingen. I sådanne tilfælde er det en god idé at tale med barnets lærere og evt. skolens læsevejleder om bekymringen.

Alle skoler i Hedensted kommune har faste rådgivningsfora, hvor skolen kan få rådgivning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), men også forældre har mulighed for at bede om at få drøftet en problemstilling med PPRs medarbejdere på rådgivningsfora.