For forældre

Indledning

Formålet med politik for sprog og læsning er at give et fælles grundlag for forældrene og de forskellige institutioner, og samtidig skabe en forbindelse mellem de forskellige aktører og indsatser, således at alle børn og unge får mulighed for at blive så dygtige, som de kan. Forældre er de vigtigste i forhold til børns udvikling generelt, og særligt i forhold til den sproglige udviklinger spiller de en central rolle.

I småbarnsalderen arbejdes der med understøttende sprogstrategier. På den måde er der hele tiden fokus på barnets sproglige udvikling. Samtidig gøres skriftsproget synligt og tilgængeligt på samme måde som talesproget, og der arbejdes med brobygning af børnene fra et tilbud til et andet, således sprogarbejdet og læseindsatsen foregår i en naturlig progression, og alle børn er i fortsat udvikling i forhold til sig selv.

Det er derfor vigtigt, at forældre og andre voksne bestræber sig på at have en tæt relation med barnet og et tæt samarbejde omkring barnet, hvor der fokuseres på sproget.

I skolen undervises i læsning for at sikre, at eleverne gennem hele deres skoleforløb udvikler læselyst og læseglæde som grundlag for oplevelser, indsigt, deltagelse og personlig udvikling. Eleverne skal beherske læsning på et niveau, der sætter dem i stand til på alle trin i skoleforløbet, at anvende læsning funktionelt i deres læringsprocesser. Læsning er således ikke et mål i sig selv, men et middel til læring. 

Folkebibliotekerne og skolernes Pædagogiske Lærings Centre (PLC) understøtter stimuleringen og styrkelsen af børns læselyst og læseglæde gennem initiativer og projekter. Samarbejdet mellem forældre og på tværs af faggrupper vil styrke indsats og initiativer, såvel som fastholdelse af børn og unge i et livslangt læringsforløb.

Visioner

At være læser i videnssamfundet kræver mange kompetencer. Det er vigtigt at have gode læsefærdigheder, hvor man hurtigt kan afsøge materiale og vælge læsestrategi, men det er lige så vigtigt at kunne kommunikere og forstå kommunikation på flere måder. Vores børn og unge magter allerede en del af dette i deres fritidsliv, så det handler om at sætte det i spil i undervisningen – her undervisningen i læsning og kommunikation. For at sætte dette i spil kræver det adgang til forskellige online tjenester, netadgang mm. Men lige så vigtigt er det, at eleverne bliver aktive og deltagende i kommunikationen. Undervisning og videnstilegnelse foregår ikke længere kun fra lærer til elev, men fordrer, at eleverne producerer såvel tekst som billede og lyd. 

På den måde viser de, at de mestrer mange forskellige tilgange til kommunikation. 

For at dette bliver virkelighed kræves det, at eleverne bliver superbrugere af teknologi.