For forældre

Kommunikation og sprog har afgørende betydning for en række forhold i det enkelte barns udvikling, trivsel, læring og dannelse. Et velfungerende sprog giver mulighed for at udtrykke sig, danne relationer og indgå i fællesskaber. På længere sigt har det desuden en betydning for, hvordan barnet udvikler sin læsning og klarer sig i skolen og senere i livet.

I småbarnsalderen arbejdes der med understøttende sprogstrategier. På den måde er der hele tiden fokus på barnets sproglige udvikling. Samtidig gøres skriftsproget synligt og tilgængeligt på samme måde som talesproget, og der arbejdes med brobygning af børnene fra et tilbud til et andet, således sprogarbejdet og læseindsatsen foregår i en naturlig progression, og alle børn er i fortsat udvikling i forhold til sig selv.

Det er derfor vigtigt, at forældre og andre voksne bestræber sig på at have en tæt relation med barnet og et tæt samarbejde omkring barnet, hvor der fokuseres på sproget.

I skolen undervises i læsning for at sikre, at børnene gennem hele deres skoleforløb udvikler læselyst og læseglæde som grundlag for oplevelser, indsigt, deltagelse og personlig udvikling. Børnene skal beherske læsning på et niveau, der sætter dem i stand til på alle trin i skoleforløbet, at anvende læsning funktionelt i deres læringsprocesser. Læsning er således ikke et mål i sig selv, men et middel til læring.

Folkebibliotekerne og skolernes Pædagogiske Lærings Centre (PLC) understøtter stimuleringen og styrkelsen af børns læselyst og læseglæde gennem initiativer og projekter. Samarbejdet mellem forældre og på tværs af faggrupper vil styrke indsats og initiativer, såvel som fastholdelse af børn og unge i et livslangt læringsforløb.

Politikken/hjemmesiden indeholder en forældreportal og en portal for professionelle, hvor man kan finde viden om:

  • Milepæle for den sproglige udvikling og læseudviklingen
  • Anbefalinger i forbindelse med sprogstimulering
  • Stimulering af læsning og skrivning
  • Information om evalueringer
  • Gode links
  • Information ved bekymringer.