Læseudvikling 1. -2. klasse

Lovstof

Folkeskoleloven  

Fællesmål Dansk

Hvorfor er det vigtigt?

Forståelsen af, at sproget bruges forskelligt i forskellige sammenhænge er vigtig i kommunikationen med andre, men også vigtig for en god læseforståelse.

Hovedvægten lægges på arbejdet med de elementære læse- og skrivefærdigheder i dansk. Læsning og skrivning er hinandens forudsætninger, og udviklingen skal derfor gå hånd i hånd.

Måler er, at barnet kan læse lette tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge. Ud over de lette selvlæste tekster skal barnet også kunne forstå og snakke om de højtlæste tekster, som har et sprogligt alderssvarende indhold.  

Det talte sprog (sprogudviklingen)

Barnet bruger talesproget i samtale og samarbejde og kan veksle mellem at lytte og at tale. Talesproget er mere nuanceret, og barnet er mere lyttende.

Barnet kan ordne og kategorisere, samt finde det, der er væsentligt for forståelsen. F.eks. kan barnet skelne mellem ligheder og forskelle, når der arbejdes med bogstaver, stavelser og ord.

Barnet ved, at sprog er opbygget af ord og sætninger og kender forskel på det talte og det skrevne sprog f.eks. siger man: ”Jeg vil ha’”, men man skriver ”jeg vil have”.

Barnet udvikler fortsat sit ordforråd og lærer nye begreber. Barnet tilegner sig også faglige udtryk, som bruges i de forskellige fag f.eks. ”minus” og ”fødekæde”.

Barnet kan fremlægge, referere, fortælle og dramatisere.

Det skrevne sprog (læseudviklingen)

Barnet kan anvende forskellige læsestrategier til læsning af alderssvarende tekster. F.eks.

  • Se på billederne for at gætte på ordet
  • Sige bogstavernes lyde
  • Dele ordet i stavelser

Barnet læser med passende hastighed og præcision og læser både opdigtede og ikke-opdigtede børnebøger og digitale tekster af passende sværhedsgrad. På den måde begynder barnet også at læse sig til viden i faglige tekster f.eks. bøger om hajer og forstår, at læsning kan give oplevelser såvel som ny viden.

Barnet har nu en begyndende forståelse for, at eventyr som f.eks. ”Rødhætte og ulven” er skrevet for at underholde, mens en fagbog om ”Sneharen” er skrevet for at give en ny viden.

Barnet har også en begyndende forståelse for, at der bruges forskellige slags ord afhængig af teksten. F.eks. når det er et eventyr, er det ofte ord som ”Der var engang” og ”De levede lykkeligt til deres dages ende”. Hvorimod i en fagbog om ”Sneharen” er det typisk ord som ”føde” og ”unger”.

Barnet kan søge forklaringer på ukendte ord og vendinger, som ikke umiddelbart forstås og kan finde information i trykte og digitale tekster.

Hvem kan kontaktes, hvis der er bekymring?

Ikke alle børn er lige hurtige til at sætte bogstavers lyde sammen til ord eller at huske bogstavers navne. Der kan derfor være stor forskel på, hvor langt jævnaldrende børn er i deres læseudvikling. Hvis du oplever, at dit barn har vanskeligheder omkring læsning, så tal med barnets lærere og evt. skolens læsevejleder om bekymringen.

Alle skoler i Hedensted Kommune har faste Rådgivningsfora, hvor skolen kan få rådgivning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), men også forældre har mulighed for at bede om at få drøftet en problemstilling med PPR´s medarbejdere.