Sprogudvikling 0-8 mdr.

Helt fra fødslen udvikles barnets sprog. Sprogudviklingen sker i relationen mellem forældrene og det lille barn og tager udgangspunkt i de daglige gøremål, f.eks. når barnet bliver skiftet, bliver puttet, spiser eller når der gøres rent, når der handles osv. Forældrene er vigtige aktører, for de skal sætte ord på verden for det lille barn.

Lovstof

Dagtilbudsloven

Hvorfor er det vigtigt?

Barnet søger fra fødslen øjenkontakt og lytter efter mors og fars stemme. Det bliver født med evnen til at imitere ansigtsudtryk. Når forældre imiterer barnets mimik, gestik og lyde bliver imitationen til en tovejskommunikation. Disse første succesoplevelser med at kommunikere med omverdenen, er forudsætningen for at kunne mestre den verbale kommunikation, det vil sige kommunikation, som baserer sig på ord/talesprog og deltage i socialt samspil med andre.

Sundhedsplejersken vurderer barnets sproglige udvikling under alle besøg, og vil løbende give gode råd til at stimulere den gode sprogudvikling og hvad der kan virke forstyrrende for den sproglige udvikling f.eks. mobiler og anden skærmbrug, høj musik fra radio, tv eller computer.

Til de nedenstående aldersgrupper er der korte beskrivelser af børns sproglige udvikling samt anbefalinger til, hvordan I som forældre kan understøtte udviklingen af jeres barns sprog. Det beskrevne giver et fingerpeg om, hvad der kan forventes af et barns sproglige udvikling, men børn udvikler sig forskelligt, og derfor kan børns ordforråd og sprogbrug variere i forhold til deres alder.

Bekymring

Opstår der bekymring kontaktes sundhedsplejersken.
Mangel på udvikling af pludren kan f.eks. være et udtryk for høreproblemer.