Sprogudvikling 3-5 år

Det er fortsat vigtigt, at barnet får erfaringer med sproget gennem alle sanser og på mange forskellige måder. Tidligere havde man en opfattelse af, at ”børn lærer sprog af sig selv”. Nu ved vi fra nyere forskning, at voksne skal spille en langt mere aktiv rolle.

Lovstof

Dagtilbudsloven

Hvorfor er det vigtigt?

Tredje til femte leveår er en spændende tid i dit barns sproglige udvikling, for det er her fundamentet er lagt, og er klar til overbygning. Et solidt sprogligt fundament danner grundlag for dit barns videre sprogudvikling gennem barndom og ungdom. Her vil kvaliteten af de sprogmiljøer, som barnet møder gennem resten af barndommen, både i hjem og dagtilbud være af stor betydning.

Stærke sprogfærdigheder gavner dit barn på mange måder. Det gør det f.eks. nemmere at udtrykke basale behov og tanker, lytte til og forstå andre, ligesom det bliver lettere at lære at lege med andre. Stærke sprogfærdigheder har også en afgørende betydning i forhold til dit barns senere skolegang, men også her og nu, når det knytter forståelsen af nye ord til personer, genstande eller oplevelser og lagrer det i hukommelsen.

Som forælder har du derfor en vigtig rolle i dit barns sprogudvikling, da sprogets fundament lægges i den tidlige barndom i et stærkt sprogmiljø, hvor barnet inddrages i meningsfulde samtaler i hverdagen, gennem leg, daglige gøremål, boglæsning mm.

Børn i denne aldersgruppe er også nysgerrige efter at erhverve ny viden og forstå sammenhænge, f.eks. at korn bliver til mel. Det er også vigtigt at være tydelig og legende med såvel udtale, som introduktion af bogstaver, ord og skrift f.eks. i forbindelse med barnets eget navn eller du kan vise, hvordan du selv bruger skrift, når du skriver en besked. Dit barn kan også begynde at rette opmærksomheden mod sprogets lydside f.eks. høre at hus - mus rimer. Denne fonologiske opmærksomhed er en blandt flere vigtige læse-forudsætninger.

Til de nedenstående aldersgrupper er der korte beskrivelser af børns sproglige udvikling samt anbefalinger til, hvordan du som forældre kan understøtte udviklingen af dit barns sprog. Det beskrevne giver et fingerpeg om, hvad der kan forventes af et barns sproglige udvikling, men børn udvikler sig forskelligt, og derfor kan børns ordforråd og sprogbrug variere i forhold til deres alder.

Bekymring

Bliver du bekymret for dit barns brug af sproget og/eller forståelse af sproget, så kan du henvende dig til barnets pædagog i børnehaven. I kan derefter vende bekymringen med en logopæd (tale-høre konsulent) fra PPR, som kan være med til at vurdere, hvad der videre skal ske.