Praktik, intro og brobygning

Alle elever i Hedensted Kommunes skal i erhvervspraktik i 8. - 9. klasse.

 

Blanketter

Erhvervspraktik

8.-9. årgang - Forløb for alle: 

 • UU-vejlederen informerer kollektivt klassen om erhvervspraktik.
 • Eleven arbejder videre på klassen, bliver klædt på og finder en praktikplads
 • Udfyldt aftaleblanket afleveres, hvorefter UU formidler praktikken, således at forsikringsforhold er i orden.

9.-10. årgang - Specialpraktikker for interesserede enkeltelever:

 • Klasselærer informerer om områder med mulighed for specialpraktik: 
  • Militærpraktik ved Air Force Training Centre, Jydske Dragonregiment m.fl.
  • Hospitalspraktik
  • Horsens Folkeblad
  • Universitetspraktik Århus
  • TV2 Østjylland
  • Plastmager
 • Eleven beslutter praktiksted og udfylder blanket, som udleveres/udsendes af uddannelsesvejleder.
 • Eleven kan også finde andet praktiksted med henblik på afklaring af uddannelsesvalg og aftaler nærmere med klasselærer og UU-vejleder.

Formål med erhvervspraktik

Formål er, at eleven bliver klogere på forskellige jobfunktioner og opgaver i en virksomhed, andre voksnes grunde til at vælge et bestemt erhverv, andre voksnes vej til en bestemt jobfunktion og meget mere. Praktikken handler ikke om at finde sit drømmejob, men om at opleve hverdagen på en arbejdsplads og arbejdslivet uden for skolens mure. Derudover kan arbejdet med at finde en praktikplads bidrage med erfaringer i:

 • hvordan man kan bruge sit netværk som hjælper til at finde praktik
 • hvad man gør, hvis man gerne vil i praktik uden for sit netværk
 • hvordan henvender man sig til en arbejdsgiver/virksomhed

Forsikring

Når elever i Hedensted Kommune er i praktik, er de dækket af Statens Erstatningsordning. Denne dækker, hvis en elev selv kommer til skade, eller hvis de ved et uheld forvolder skade. For nærmere henvises til 'Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering'.

Arbejdsmiljøregler

Der er stor forskel på børns og voksnes evner, rutiner og erfaringer, men det er vigtigt, at man som minimum følger de krav, der gælder for de ansatte i spørgsmål om elevers praktiske øvelser samt opgaver af arbejdsmæssig karakter. Elever, der under erhvervspraktik udfører arbejde, er omfattet af de almindelige regler for unges arbejde suppleret med bl.a. arbejdstilsynets vejledning om elever i erhvervspraktik. For nærmere henvises til 'At-vejledning E.0.1 om undervisningspligtige unges arbejde', 'At-meddelelse 4.01.6 om arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik' og 'At-vejledning E.0.2 om ikke-undervisningspligtige unges arbejde'.