Læseudvikling 1.-2. klasse

Lovstof

Folkeskoleloven  

Fællesmål Dansk

Målet er, at eleverne udvikler deres: Ordforråd, læsestrategier, hastighed og læsemængde, således at eleverne opnår sikkerhed i læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation.

Det betyder: De grundlæggende læsefærdigheder skal udvikles således, at eleverne bliver i stand til at benytte sikre og automatiserede afkodningsstrategier og forståelsesstrategier, samt at de kan kommunikere om disse.

Hovedvægten lægges på arbejdet med de elementære læse- og skrivefærdigheder i dansk. Læsning og skrivning betinger hinanden og skal derfor udvikles i et tæt samspil.