Læseudvikling 0. klasse

Lovstof

Folkeskoleloven  

Fælles mål for 0. kl.

Målet er, at eleverne skal kunne tale om sprog, have kendskab til alfabetets 29 bogstaver (navn, form og lyd), bruge bogstaver i ord og sætninger i såvel håndskrift som på computer samt eksperimentere med at læse små tekster.

Det betyder: Fra seksårsalderen begynder eleven at kunne se på sproget som et system af ord, stavelser og lyd, hvilket har stor betydning, når læseindlæringen påbegyndes.

I starten af 0. kl er det obligatorisk, at der laves en sprogvurdering på alle børn, således at undervisningen fra start kan tilrettelægges ud fra det enkelte barns forudsætninger.

Undervisningen i 0. klasse skal rettes mod sprogudvikling og forskellige udtryksformer. Dette danner bl.a. udgangspunkt for forståelse af sig selv og omverdenen og er en vigtig del af undervisningen i skolen.

Arbejdet med sproget skal indgå i alle temaer hen over året, således at eleverne udvikler kendskab til det særlige sprogbrug – fagsprog. Mestring af fagsprog gør, at de kan forstå og udtrykke sig præcist om det pågældende tema.