Kontrol af badevand

Kvaliteten af vores badevand kontrolleres gennem hele sommeren.
Strand

I perioden 1. maj til 1. september udtages 8-12 vandprøver på hver badestrand.
Resultaterne af analyserne sendes løbende fra laboratorierne til Hedensted Kommune, der vurderer prøveresultaterne i forhold til EU’s og Danmarks krav til badevandskvalitet.

Følg linket til analysefirmaets hjemmeside for resultater af badevandsanalyser for Hedensted Kommune

Kontrol

Kvaliteten af badevand styres fra et EU-direktiv, så alle Europas badestrande skal leve op til de samme krav.

Badevandet skal kontrolleres både for E. coli og Enterokokker, som begge er tarmbakterier fra varmblodsdyr (inkl. mennesket). Hvis disse bakterier er i badevandet, er det tegn på, at vandet er forurenet med for eksempel spildevand.

Badevandskvalitet

På alle kommunens strande er der sat skilte op, som fortæller kvaliteten af badevandet.
Alle vores strande er klassificeret som udmærket, hvilket er den bedste badevandskvalitet et badested kan have.