Karin passer på forsamlingshuset og klimaet

For Karin går det lokale liv, forsamlingshuset og klimaet hånd i hånd.
Karin i forsamlingshuset

Gennem mange år har Karin været med til at passe på det smukke, charmerende forsamlingshus i Hjortsvang. 

Og hun har også været med til at gennemføre en række energibesparende tiltag gennem årene.

Særligt i de senere år, hvor både hensynet til økonomien, den grønne omstilling og energikrisen har sat sit præg på forsamlingshusets prioriteringer.

- ”Som forsamlingshus er vi meget opmærksomme på at holde vores energiforbrug nede. Selvfølgelig først og fremmest fordi økonomien skal kunne hænge sammen i forsamlingshuset, men også fordi vi rent faktisk kan bidrage til at mindske klimabelastningen”.

-”Derfor har vi gennem årene investereret målrettet i at få et lavere energiforbrug. Vi har blandt andet fået skiftet og isoleret taget, vi har fået ny LED-belysning i den store sal, og så har vi selvfølgelig også fokus på både gæsternes og vores egen adfærd, så vi ikke bruger mere strøm og varme end nødvendigt, selvom der selvfølgelig stadig skal være lys og varme til dem som bruger forsamlingshuset til en god fest”, siger Karin med smil i stemmen.

Ved at spare på energien er Karin og Hjortsvang Forsamlingshus med til at gøre en forskel for vores klima.

Og med til at vise, at både store og små tiltag kan gøre en forskel i den grønne omstilling af vores kommune og samfund.

Derfor er forsamlingshuset også meget interesseret i mulighederne for at etablere fjernvarme i området, så oliefyret måske kan skiftes ud med et billigere og grønnere alternativ. 

Det håber vi lykkedes.

Klima Fornuft