Læring

Kerneområdet Læring omfatter alle børn og unge, indtil de forlader folkeskolen. Kerneområdet skal bidrage til en bevægelse hos barnet eller den unge, som gør, at han eller hun bliver klar til en uddannelse eller et arbejde.

Chefansvaret for Kerneområdet Læring er fordelt på to chefer. Området omfatter kompetencegrupperne:

Administration

Chef for Læring - Marianne Berthelsen

Børn & Familier

Leder Charlotte R. Lauridsen
M: 30 46 85 07

Læring i dagtilbud (børnehaver og dagpleje)

Leder Lone Roesen
T: 79 75 52 43
M: 24 63 23 38

Sundhed for børn og unge

Leder Grethe Stjernholm
M: 24 43 58 16

Tandplejen

Leder Stine Brems Mørcholdt
T: 79 74 11 02

Læring i skolen

Leder Finn Gatten
T: 79 75 55 09
M: 30 58 24 44

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Leder Eva Ager Hansen
M: 30 89 06 34

Ungdomsskolen

Leder Grethe Riber Dam
T: 79 75 55 41
M: 51 18 24 28

Musikskole

Leder Allan Morell  
T: 79 75 55 31
M: 23 60 38 68

Billedskole og Dramaskole

Leder Inge-Lis Gaardsted
M: 40 38 20 36

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Leder Per Lunding
T: 79 75 55 01
M: 21 16 52 01

Kontakt

Læring

Tlf.: 79755000

Send e-mail