KOL

Gruppeforløb til dig der har KOL.
Tegning af lunger

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, som omkring 320.000 danskere lever med.
KOL er en lungesygdom, som gør, at din lungefunktion er nedsat. Det vil sige, at du ikke kan tømme dine lunger så hurtigt som normalt, fordi bronkiesystemet er forsnævret, og det elastiske væv i lungerne er ødelagt. Det kaldes for luftvejsobstruktion. Lungerne er blevet slappe, og bronkierne er tykke og snævre.
De typiske tegn på KOL er åndenød, pibende eller hvæsende vejrtrækning og hoste. Det er din læge, der kan stille KOL diagnosen ved at foretage en lungefunktionsmåling, som også kaldes for en spirometri. Reagerer du på symptomerne i tide, kan du leve et godt liv med KOL.

Du kan deltage

Hvis du bor i Hedensted Kommune, er over 18 år og har KOL.
Det er en forudsætning, at du selv kan transportere dig.
Borgere som har svært ved at forstå eller tale dansk, samt borgere med aktuelle misbrugsproblemer kan ikke deltage.

Sådan foregår det

Der er ca. 8 personer på et holdforløb, som mødes 2 gange om ugen á 2 timer i 8 uger.
Du vil blive inviteret til en individuel afklarende samtale, hvor du også vil blive vejet og gangtestet og få målt din lungefunktion.

Forløbet består af teoretisk og praktisk undervisning samt fysisk træning. Du får viden og færdigheder til at komme i gang med livsstilsændringer, så du kan leve livet bedst muligt med din sygdom. Du vil efter forløbets afslutning blive indkaldt til en gruppeopfølgning efter henholdsvis 3 og 12 måneder. Der er desuden mulighed for et rygestoptilbud, hvis du har behov for det.

Undervisere

Sygeplejerske, fysioterapeut, klinisk diætist og ergoterapeut. 

Mere information og tilmelding

Du kan henvises af egen læge, fra sygehuset eller ved at kontakte sundhedskonsulent Mette Vedel Johansen. Forløbet kræver en aktiv indsats og et stabilt fremmøde. 

Tilbuddet er gratis og afholdes i: Sundhedshuset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning.